Friday, October 23, 2009

:: revolt ::
Özellikle birbirini takip eden tepeler,renklerin ve lekelerin hareketliliği
çalışmamın daha girift bir havada olmasısonucu oluştu.

No comments: